mm

m


گلدن اینوست راهی برای ثروتمند شدن در اقتصاد مدرن !

طرح درآمدزایی گروه گلدن اینوست ، با مکانیزم ساده و پویای خود زمینه مناسبی را برای اشتغال تمام افرادی که به دنبال کسب درآمد چشمگیر، پایدار و مستقل هستند فراهم نموده است . افرادی که وقت کافی برای کلیک کردن و فعالیت روزانه ندارند، سرمایه گذاری در گلدن اینوست بهترین انتخاب برای آنهاست. چرا که این سیستم به آسان ترین شکل ممکن طراحی شده است تا هر فردی با هر میزان سرمایه بتواند صاحب یک تجارت پرسود و پربازده شود .

پس از ثبت نام رایگان در گلدن اینوست ، پلن سرمایه گذاری به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده می شود و شما می توانید با حداقل مبلغ 10.000 تومان با خرید نیروگاه ، سرمایه گذاری را شروع کنید . و با معرفی گلدن اینوست به دنیا زیرمجموعه جذب کنید و برای همیشه هر ماه درصدی از مبلغ سرمایه گذاری زیرمجموعه به عنوان پورسانت بازاریابی ( در واقع حقوق ثابت ) خود دریافت کنید .

توجه :

پلن سرمایه گذاری گلدن اینوست به نحوی طراحی شده که بابت سرمایه گذاری هر زیرمجموعه هر ماه به شما پورسانت پرداخت کند که به حقوق ثابت و همیشگی دست پیدا کنید !
پلن سرمایه گذاری گلدن اینوست


golden invest مرکز سرمایه گذاری

نوع عضویت : سرمایه گذار گلدن اینوست - نامحدود


مدت سرمایه گذاری : نامحدود


سقف درآمد : 100 میلیون تومان در ماه


تعداد سطح زیرمجموعه گیری : دو سطح


حداکثر تعداد زیرمجموعه سطح یک: 100 نفر


حداقل مبلغ سرمایه گذاری : 10.000 تومان


حداکثر مبلغ سرمایه گذاری : 200.000.000 تومان


کمیسیون اصل سرمایه : 0.01 مبلغ سرمایه گذاری هر ماه


کمیسیون زیرمجموعه سطح یک : 0.0025 مبلغ سرمایه گذاری زیرمجموعه هرماه


کمیسیون پاداش زیرمجموعه سطح یک : 0.0025 مبلغ سرمایه گذاری زیرمجموعه هرماه


کمیسیون جایزه زیرمجموعه سطح دو : 0.00125 مبلغ سرمایه گذاری زیرمجموعه هر ماه


نحوه برداشت اصل سرمایه : قابل برداشت نیست ، وارد چرخه سرمایه گذاری خواهد شد


نحوه برداشت سود : ماهانه ، برداشت درآمد به تومان شماره شبا 24 رقمی به کلیه بانک ها و موسسات


حداقل برداشت : 500 تومان


واحد پولی گلدن اینوست : ریال


قیمت این عضویت : رایگان

نحوه سود دهی و کسب درآمد در گلدن اینوست :

  • 0.01 مبلغ سرمایه گذاری خود را هر ماه سود بگیرید .

  • 0.0025 مبلغ سرمایه گذاری زیرمجموعه سطح یک ، هر ماه پورسانت بگیرید .

  • 0.0025 مبلغ سرمایه گذاری زیرمجموعه سطح یک، هر ماه پاداش بگیرید .

  • 0.00125 مبلغ سرمایه گذاری زیرمجموعه سطح دو ، هر ماه جایزه بگیرید .

تصویر زیر را در نظر بگیرید سود هر کاربر هر ماه چند تومان است ؟سود کاربر A :

کاربر A بابت اصل سرمایه خود که ده هزار تومان هست 100 تومان سود برای هرماه دریافت می کند که روش محاسبه به شرح زیر هست :

10.000 × 0.01 = 100 تومان سود بابت اصل سرمایه


کاربر A از بابت زیرمجموعه B , C , D , E که سطح اول کاربر هستند سود و پاداش می گیرد . روش محاسببه سود و پاداش زیرمجموعه کاربر A به شرح زیر است :

جمع سرمایه زیرمجموعه سطح یک کاربر A بیست هزار تومان هست لذا :

20.000 × 0.0025 = 50 تومان سود بابت زیرمجموعه سطح یک


20.000 × 0.0025 = 50 تومان پاداش بابت زیرمجموعه سطح یک

کاربر A از بابت F , G که زیرمجموعه سطح دو هستند جایزه به شرح زیر می گیرد :

20.000 × 0.00125 = 25 تومان پاداش بابت زیرمجموعه سطح دو


در نتیجه کاربر A بابت ده هزار تومانی که خود سرمایه گذاری کرده هر ماه 225 تومان سود می گیرد .

نکته : کلیه سود هایی که کاربران بدست می آورند پنجاه درصد آن به موجودی جاری و پنجاه درصد آن به موجودی پس انداز واریز می شود که شرح حساب ها در پایین تر آمده است . یعنی کاربر A که ماهانه 225 تومان سود دریافت می کند 112.5 تومان آن به موجودی جاری و 112.5 تومان دیگر به موجودی پس انداز واریز می شود .سود کاربر B :

کاربر B بابت اصل سرمایه خود که ده هزار تومان هست 100 تومان سود هرماه دریافت می کند که روش محاسبه به شرح زیر هست :

10.000 × 0.01 = 100 تومان سود بابت اصل سرمایه


کاربر B از بابت زیرمجموعه F , G که سطح اول کاربر هستند سود و پاداش می گیرد. روش محاسببه سود و پاداش زیرمجموعه کاربر به شرح زیر است :

جمع سرمایه زیرمجموعه سطح یک کاربر B بیست هزار تومان هست لذا :

20.000 × 0.0025 = 50 تومان سود بابت زیرمجموعه سطح یک


20.000 × 0.0025 = 50 تومان پاداش بابت زیرمجموعه سطح یک

در نتیجه کاربر B بابت ده هزار تومانی که سرمایه گذاری کرده هر ماه 200 تومان سود می گیرد .سود کاربر C :

کاربر C بابت اصل سرمایه خود که ده هزار تومان هست 100 تومان سود هرماه دریافت می کند که روش محاسبه به شرح زیر هست :

10.000 × 0.01 = 100 تومان سود بابت اصل سرمایه


کاربر C چون زیرمجموعه ای ندارد لذا هیچگونه سود و پاداشی از بابت زیرمجموعه به او تعلق نمی گیرد .

در نتیجه کاربر C بابت ده هزار تومانی که سرمایه گذاری کرده هر ماه 100 تومان سود می گیرد .سود کاربر D , E :

کاربر D , E چون سرمایه گذاری ندارند لذا سودی به آنها از بابت اصل سرمایه تعلق نمی گیرد .

کاربر D , E چون زیرمجموعه ای ندارند لذا سودی از بابت زیرمجموعه به انها تعلق نمی گیرد .جهت شروع فعالیت و سرمایه گذاری :

در پنل کاربری ابتدا موجودی خرید خود را افزایش دهید . سپس نیروگاه تولید برق ( بر اساس میزان سرمایه ) خرید کنید . هر نیروگاه ماهانه مقداری برق طبق جدول زیر برای شما تولید می کند . سپس با فروش برق به گلدن اینوست مبلغ آن به دو حساب جاری و پس انداز شما بر حسب سیلورکوین واریز می شود همچنین اگر زیرمجموعه شما دارای نیروگاه برق باشد هر ماه مقداری برق به عنوان پورسانت برای شما به دو حساب ذکر شده واریز می شود که می توانید در قسمت فروش برق ، برق تولیدی نیروگاه خود و زیرمجموعه هایتان را به پول ایران تبدیل کنید.


لیست نیروگاه ها در گلدن اینوست

هر 100 کیلوات معادل یک سیلورکوین .

هر یک سیلورکوین معادل 50 تومان .

در گلدن اینوست پنج نوع حساب وجود دارد که شرح آنها در زیر آمده است : خیلی مهم

موجودی خرید :

کلیه مبالغی که شما به گلدن اینوست واریز می کنید معادل آن بر حسب سیلور کوین به موجودی خرید شما واریز می شود از موجودی این حساب فقط جهت سرمایه گذاری ( خرید نیروگاه ) می توانید استفاده کنید و جهت برداشت وجه از این حساب باید ابتدا مبلغ مورد نظر را به موجودی جاری انتقال دهید سپس از موجودی جاری برداشت کنید

موجودی جاری :

کلیه مبالغ موجود در این حساب با کسر کارمزد یک درصد قابل برداشت است و کلیه مبالغی که از بابت فروش برق خود و زیرمجموعه بدست می آورید پنجاه درصد آن به این حساب و پنجاه درصد دیگر به موجودی پس انداز واریز خواهد شد .

موجودی پس انداز :

همانند موجودی جاری است با این تفاوت که کلیه مبالغ موجود در این حساب تا زمانی که حداکثر مبلغ سرمایه گذاری شما به 200 میلیون تومان نرسد قابل برداشت نیست و فقط جهت سرمایه گذاری ( خرید نیروگاه ) قابل استفاده است و کلیه مبالغی که از بابت فروش برق خود و زیرمجموعه بدست می آورید پنجاه درصد آن همان طور که در بالا توضیح داده شد به این حساب واریز خواهد شد .

موجودی پاداش :

به ازای مبلغ سرمایه گذاری زیرمجموعه هر ماه 0.0025 پاداش برای کاربرانی که درآمد آنها کمتر از یک میلیون در ماه است به این موجودی واریز خواهد شد و صد درصد مبالغ واریزی به این حساب قابل برداشت است . جهت برداشت از این حساب ابتدا به موجودی جاری انتقال دهید سپس برداشت کنید .

جایزه سطح دو :

به ازای مبلغ سرمایه گذاری زیرمجموعه های سطح 2 هر ماه 0.00125 جایزه تا سقف 50 میلیون به این موجودی واریز خواهد شد و صد درصد مبالغ واریزی به این حساب قابل برداشت است .
جدول درصد های واریزی به هر حساب


m


مبلغ حاصل از فروش برق به گلدن اینوست بر اساس زیر به هر کدام از حساب های شما واریز خواهد شد :

مبلغ حاصل از فروش برق تولیدی توسط خود شما :

50 درصد آن به موجودی جاری واریز می شود .

50 درصد آن به موجودی پس انداز واریز می شود .

مبلغ حاصل از فروش برق تولیدی توسط زیرمجموعه شما :

50 درصد آن به موجودی جاری واریز می شود .

50 درصد آن به موجودی پس انداز واریز می شود .


توجه :

جهت زیرمجموعه گیری و معرفی گلدن اینوست ابزارهای مورد نیاز در پنل کاربری شما طراحی شده است مثلا می توانید لینک زیر مجموعه گیری خود را در یک سایت یا وبلاگی قرار دهید و هر کاربری که از طریق لینک عضوگیری شما عضو شود زیرمجموعه شما محسوب می شود .
مثال یک برای پلن سرمایه گذاری گلدن اینوست:

شما دو میلیون سرمایه گذاری کرده اید !

20 زیرمجموعه سطح یک دارید که هر کدام 2 میلیون تومان سرمایه گذاری کرده اند !

20 زیرمجموعه سطح دو دارید که هر کدام 2 میلیون تومان سرمایه گذاری کرده اند !

مبلغ سود ، پورسانت و پاداش شما به شرح زیر خواهد بود :

2.000.000 × 0.01 = 20.000   تومان سود ماهیانه بابت اصل سرمایه

پورسانت و پاداش از بابت زیرمجموعه سطح یک برابر است با :

(20 × 2.000.000) × 0.0025 = 100.000   تومان پورسانت ماهیانه بابت زیرمجموعه سطح یک


(20 × 2.000.000) × 0.0025 = 100.000   تومان پاداش ماهیانه بابت زیرمجموعه سطح یک

جایزه سطح دو :

(20 × 2.000.000) × 0.00125 = 50.000   تومان جایزه ماهیانه بابت زیرمجموعه سطح دو


یعنی شما بابت دو میلیون سرمایه گذاری که انجام داده اید هر ماه 270.000 هزار تومان سود می گیرید .
مثال دو برای پلن سرمایه گذاری گلدن اینوست:

شما یک میلیون سرمایه گذاری کرده اید !

100 زیرمجموعه سطح یک دارید که هرکدام یک میلیون تومان سرمایه گذاری کرده اند !

100 زیرمجموعه سطح دو دارید که هرکدام یک میلیون تومان سرمایه گذاری کرده اند !

مبلغ سود ، پورسانت و پاداش شما به شرح زیر خواهد بود :

1.000.000 × 0.01 = 10.000   تومان سود بابت اصل ماهیانه

پورسانت و پاداش از بابت زیرمجموعه سطح یک برابر است با :

(100 × 1.000.000) × 0.0025 = 250.000   تومان پورسانت ماهیانه بابت زیرمجموعه سطح یک


(100 × 1.000.000) × 0.0025 = 250.000   تومان پاداش ماهیانه بابت زیرمجموعه سطح یک

جایزه سطح دو :

(100 × 1.000.000) × 0.00125 = 125.000   تومان جایزه ماهیانه بابت زیرمجموعه سطح دو


یعنی شما بابت یک میلیون سرمایه گذاری که انجام داده اید هر ماه 635.000 هزار تومان سود می گیرید . که این مبلغ معادل 762 درصد سود بانکی به ازای یک میلیون سرمایه گذاری شما خواهد بود که هر ماه پرداخت می شود .


با توجه با توضیحاتی که در بالاتر آمده بود سرمایه زیرمجموعه های شما تا سقف 200 میلیون تومان خود به خود افزایش پیدا می کرد حالا اگر شما 20 میلیون تومان سرمایه گذاری داشته باشید و 100 زیرمجموعه شما به سقف سرمایه گذاری 200 میلیون تومان رسیده باشند سودی که شما ماهانه می گیرید معادل 3.000 هزار درصد سود بانکی خواهد بود . یعنی :

((20.000.000 × 3.000) / 100 ) / 12 = 50.000.000 میلیون تومان سود ماهیانه


یعنی شما به ازای بیست میلیونی که سرمایه گذاری کردید 3.000 هزار درصد هر ماه سود می گیرید !


نتیجه : یک درصد تلاش صد نفر ، بهتر از صد درصد تلاش یک نفر !


با ثبت نام رایگان همین الان کسب درآمد را شروع کنیدm

کلیه قوانین سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد .

پیشاپیش از همکاری و اعتماد شما سپاسگزاریم .