mm

محاسبه سود پلن سرمایه گذاری گلدن اینوست
golden invest مرکز سرمایه گذاری

مدت سرمایه گذاری : نامحدود


سقف درآمد : 100 میلیون تومان در ماه


تعداد سطح زیرمجموعه گیری : دو سطح


حداکثر تعداد زیرمجموعه: 100 نفر


حداقل مبلغ سرمایه گذاری : 10.000 تومان


حداکثر مبلغ سرمایه گذاری : 200.000.000 تومان


کمیسیون اصل سرمایه : 0.01 مبلغ سرمایه گذاری هر ماه


کمیسیون زیرمجموعه سطح یک : 0.0025 مبلغ سرمایه گذاری زیرمجموعه سطح یک هرماه


کمیسیون پاداش زیرمجموعه سطح یک : 0.0025 مبلغ سرمایه گذاری زیرمجموعه سطح یک هرماه


کمیسیون جایزه زیرمجموعه سطح دو : 0.00125 مبلغ سرمایه گذاری زیرمجموعه سطح 2

ماشین حساب

ماشین حساب از قوانین واریز سود گلدن اینوست پیروی می کند ! قوانین به شرح زیر است :

1- پاداش به کاربرانی تعلق می گیرد که سود دریافتی از بابت زیرمجموعه های آنها کمتر از یک میلیون تومان باشد .

2- زمانی که سود شما از بابت زیرمجموعه برابر یا بیشتر از 50 میلیون تومان در ماه شد دیگر سودی به اصل سرمایه شما تعلق نمی گیرد .

مبلغ سرمایه گذاری شما :  
تعداد زیرمجموعه سطح یک شما :  
کل مبلغ سرمایه گذاری زیرمجموعه های سطح یک شما :  
تعداد زیرمجموعه سطح دو شما :  
کل مبلغ سرمایه گذاری زیرمجموعه های سطح دو شما :  سود ماهانه بابت اصل سرمایه :  
سود ماهانه بابت سرمایه گذاری زیرمجموعه های سطح یک :  
پاداش ماهانه بابت سرمایه گذاری زیرمجموعه های سطح یک :  
جایزه ماهانه بابت سرمایه گذاری زیرمجموعه های سطح دو :  
جمع کل درآمد شما در ماه :  
معادل :  لطفا قبل از شروع فعالیت قسمت پلن سرمایه گذاری ، قوانین و دیگر بخش ها را کامل مطالعه فرمایید ، برای سرمایه گذاری از مبالغ پایین شروع کنید که در ابتدا با کلیه بخش ها و قوانین سایت آشنایی کامل پیدا کرده و در آینده دچار مشکل نشوید .کلیه قوانین سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد .

پیشاپیش از همکاری و اعتماد شما سپاسگزاریم .